Vijesti

POKLON UČENICIMA KOJI POHAĐAJU MAĐARSKI JEZIK

Veće mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije je, između ostalog, uvijek smatralo važnim podržati mađarsko obrazovanje u Hrvatskoj i obrazovanje na materinjem jeziku. U skladu s tim odlučilo je darivati ​​osnovnoškolce u županiji koji u nekom od oblika pohađaju mađarski jezik. Poklon je sadržavao i beležnicu izrađenu u tu svrhu: na koricama su mađarski pesnici i […]

Vijesti

ODVOZ OTPADA ZA PRAZNIKE

Baranjska čistoća Beli Manastir, obaveštava  korisnike usluga iz mesta Bilje i Jagodnjak te delova grada Belog Manastira gdje se redovni odvoz mešanog komunalnog otpada provodi petkom kako odvoz na Božić, 25. decembra, neće biti izvršen. U petak 1. januara 2021., na Novu godinu, odvoz će se provesti prema redovnom rasporedu, a svi korisnici kojima količina proizvedenog otpada do tada premaši volumen posude, isti […]