Vijesti

MANJINE I MEDIJI

Seminar pod nazivom  “Mediji i nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj” danas 6. jula 2021.g. održan je u Osijeku u organizaciji  Saveta za nacionalne manjine i Vladinog ureda za ljuska prava i prava nacionalin manjina, na kojem su predstavnici manjinskih zajednica izrazili nezadovoljstvo sa malom zastupljenošću njihovih aktivnosti u medijima.  Bila je to i prilika za […]