Vijesti

U DONJEM MIHOLJCU GRADI SE I DVORANA

Radovi na izgradnji zgrade Srednje škole Donji Miholjac (započeti prošle godine i s rokom izvođenja od 650 dana od uvođenja u posao, odnosno do 21. marta 2022. godine) u punom su jeku. Sukladno planiranoj dinamici, a nakon završetka građevinskih radova i potom opremanja objekta, planirani početak nastave u novo izgrađenoj školi trebao bi biti početak […]