Vijesti

POTPORA POBOLJŠANJU SOCIJALNIH USLUGA

Radionicama o metodologiji za razvoj i procenu potreba jučer 20. oktobra 2021. godine, u Hotelu Osijek nastavljene su aktivnosti u sklopu EU projekta „Potpora poboljšanju socijalnih usluga u Hrvatskoj“ za koji je Ministarstvo rada, penzionog sistema,, porodine i socijalne politike odabralo Osječko-baranjsku županiju kao pilot područje. Radionici su vodili stručnjaci iz Severne Irske, naime tehničku […]