Sport

KONKURS ZA VODITELJA PLIVANJA

Svi zainteresovani  za program osposobljavanja za poslove voditelja plivanja  mogu se javiti na mail : sport.obz95@gmail.com do 1.decembra 2022. godine, Predavači su dr. sc.Pero Kuterovac selektor Hrvatske plivačke reprezentacije, mag.cin.Ivan Sabo ravnatelj sportski Objekt Vukovar, te doc.dr.sc.Dražen Rastovski sa kineziološkog fakulteta Osijek. Po završetku programa osposobljavanja, polaznk dobiva Uverenje o osposobljavanju za poslove voditelja/voditeljice pojedinog […]