Vijesti

PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Odbor za ljudska prava ZVO-a ponovo pokreće akciju pružanja besplatne pravne pomoći po mjestima koje su u nadležnosti ZVO-a. (od aprila 2024. god.) Odbor za ljudska prava želi da nastavi svoje pravno djelovanje na način da omogući svakom našem pojedincu srpske provenijencije priliku da ga se sasluša i pomogne u realizaciji pravne problematike. Pružanje besplatne […]

Vijesti

JAVNI KONKURS ZA DODELU GRADSKOG PROSTORA UDRUGAMA

Grad Beli Manastir objavljuje javni konkurs za dodelu gradskog prostora na korištenje udrugama na rok od pet godina i to na adresi: Trg slobode 17, Beli Manastir, uredski prostor na prvom katu koji se sastoji od jedne sobe (soba br. 2), površine 22,60 m2, mesečna naknada za korištenje: 1,58 evra Trg slobode 17, Beli Manastir, […]