Vijesti

30.SEDNICA GRADSKOG VEĆA

Juče  je održana 30. sednica Gradskog veća Grada Belog Manastira poštujući sve propisane mere vezano uz epidemiju koronavirusa. Na ovoj sednici iznio se predlog Odluke o otpisu potraživanja po osnovi najamnine za stanove u vlasništvu Grada, također je na sednici bila tema Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu, strategija korištenja gradske imovine za idućih 6 godina, otvorenje nove jasličke grupe u sklopu Dječjeg vrtića ”Cvrčak” i slično.U Gradu se već nekoliko godina provlači problem dugovanja korisnika Stanouprave te će ti isti dugovi biti otpisani. U pitanju je nemogućnost plaćanja u proteklih nekoliko godina te su dugovi otišli u zastaru. Kako se  saznaje od gradonačelnika Tomislava Roba da je  prema procenama u pitanju oko 150.000 kuna potraživanja koja će zbog dugotrajne nemogućnosti uplate biti otpisana. Kaže kako su u pitanju većinom socijalni slučajevi i građani koji žive u stanovima različitih socijalnih kategorija te ih jednostavno nisu plaćali. Radi se i o nekim objektima koji su porušeni.Po pitanju proračuna za 2019. godinu na proteklim većima pojavljivala se negativna bilanca koja se sada svodi na manje iznose te će se od tog novca moći više povlačiti za ono što je već odrađeno. ”Posledica Covida-19 u 2019. godini još nije bilo i iznimno sam zadovoljan izvršenjem, videli ste da je tu lep iznos proračuna koji se kreće od 80 miliona kuna i to izvršenje sam i planirao, proveli smo sve one projekte koji smo planirali, imali smo određenih problema u dinamici. Ponosan sam na ovo izvršenje. Planovi su bili u proteklim godinama od 130 milijuna kuna pa do 92 milijuna kuna veliki, ali nažalost neke stvari se u jednoj godini mogu započeti, ali ne i povući i naplatiti.” – komentarisao  je gradonačelnik Rob.

Jedna od izrazito pozitivnih tema na jučerašnjoj  sednici Veća Grada Belog Manastira  bilo je proširenje Dječjeg vrtića ”Cvrčak” Beli Manastir. Naime u podružnici Vrtića u Šećerani biti će otvorena nova jaslička grupa te će se zaposliti dodatno dve odgajateljice zbog većeg broja dece. Podružnica Vrtića u Šećerani smještena je u novi prostor u sklopu PEER centra te zbog infrastrukturne mogućnosti moguć je dodatak grupe.

Pratite nas: