Kultura

SVEČANA SEDNICA

 

Na području Grada Belog Manastira žive pripadnici različitih nacionalnih manjina koje svojim etničkim,jezičnim, kulturnim i verskim obeležavanjima obogaćuju društveni, kulturni i gospodarski život grada. Nacionalne manjine učestvuju u javnom životu Grada putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te putem udruga koje njeguju jezik, običaje, kulturu i folklor nacionalnih manjina.U popisu stanovništva iz 2011. godine u Gradu Belom Manastiru žive pripadnici 18 nacionalnih manjina od 22 priznate nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, pripadnici nacionalnih manjina čine 40% u ukupnom stanovništvu Grada Belog Manastira.Najviše je pripadnika srpske nacionalne manjine – 2572, slede Mađari – 801 i Romi – 301. Zanimljivo je istaknuti kako, sukladno s posljednjim popisom i ponuđenim popisnim pitanjima, u Belom Manastiru ne žive samo Česi, Rumunji, Vlasi i Židovi.

Veće srpske nacionalne manjine u Gradu Belom Manastiru, u ponedeljak 26 novembra 2018 godine na čelu sa predsednikom, Predragom Stojanovićem, inače i zameniko gradonačelnika Grada Belog Manastira,  održati će svečanu sednicu Veća koja će se održati u Velikoj Sali P+8 Lepotice Imre Nađa 2D u Belom Manastiru sa početkom u 19. Časova. Uz druženje veća srpske nacionalne manjine sa gostima, održati će se i dodela priznanja i nagrada učenicima i mentorima za postignute rezultate tokom 2017.2018 školske godine.

Pratite nas: