Vijesti

„SMANJI OTPAD OD HRANE, KUVAJ ZA SVOJE GOSTE”

Pilot projekt „Smanji otpad od hrane – kuvaj za svoje goste“, kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost u saradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvom turizma i sporta te Geotehničkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za inženjerstvo okoliša, predstavljen je u petak  (9. jula 2021. godine) u Hotelu Osijek. Projekt je usmeren na smanjenje količina nastalog otpada od hrane, pravilno odvojeno sakupljanje i zbrinjavanje nastaloga otpada, a sve u cilju konačnog pomaka u rešavanju ovog globalnog problema. Namenjen je ugostiteljskim objektima/ hotelima, a trenutno obuhvaća dva hotela, u Osijeku i Puli.

– Proveli smo istraživanje koje kaže kako su hoteli koji su diljem sveta proveli program smanjili otpad od hrane za 30 posto, što znači da su smanjili i svoje troškove zbrinjavanja istog. Naime, ulazimo u kuhinje, merimo količine otpada i tražimo najbolje rešenje kako bi se određene namirnice sačuvale, odnosno što manje bacale. S druge strane pokušavamo uticati i na goste u smislu nenametljivog apeliranja preko izrađenih letaka čime želimo reći da i oni mogu uticati svojom svešću i ponašanjem. Najbolji primer su često pretrpani tanjuri na doručku i potom velike količine koje se nažalost posle bacaju – rekla je Maja Feketić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku efikasnostt prilikom predstavljanja projekta.

Potporu ovom projektu dao je i župan Ivan Anušić, koji je prisustvovao  predstavljanju projekta.

– Veliki dio sveta još uvek ima problem s hranom te smatram da moramo pametnije gospodariti hranom kao resursom i svime što imamo, posebno u Slavoniji i Baranji. Moramo biti racionalniji i optimalno iskoristiti svoje potencijale. Osječko-baranjska županija, kao i cela Slavonija i Baranja, predodređena je za proizvodnju hrane, kao takva je do sada egzistirala, a to je i budućnost ovog područja – rekao je župan Ivan Anušić.

Direktorica Hotela Osijek Sandra Đurđević naglasila je važnost podizanja svesti na razini cele struke, od gosta do hotelijera. – Namirnicu koju gost ne konzumira plaćamo tri puta. I to kroz trošak, zbrinjavanje otpada i nažalost kao ekološki učinak koji ima kada u konačnici završi na otpadu. Sretni smo što smo se uključili u projekt, kao i kroz iskustva drugih kolega i struke, a na nama je sada da pronađemo određeni balans između prenošenja poruke gostima o važnosti smanjena stvaranja otpada i ne narušavanja doživljaja boravka u hotelu – kazala je.

Prema procjenama u ukupnim količinama biootpada više od 70 posto čini otpad od hrane. Republika Hrvatska je Planom gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022. propisala dinamiku odvojenog sakupljanja komunalnog biootpada na godišnjoj razini, prema kojoj je na nacionalnoj razini do 2022. godine potrebno odvojeno sakupiti 40 posto mase proizvedenog biootpada.

Pratite nas: