Vijesti

AGENCIJA NIJE DONELA NIKAKVU ODLUKU

Posle medijskih napisa da diplome iz Srbije i BIH neće biti priznate, potpredsjednica Kluba zastupnika SDSS-a Dragana Jeckov u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje održala JE  sastanak sa zamenicom ravnateljice dr. Vesna Dodiković – Jurković i saradnicama.Ključni stav je da ova nadležna Agencija nije donela nikakvu odluku o nepriznavanju diploma iz Srbije i Bosne i Hercegovine, rekla je Jeckov na stranačkoj press službi!!! Pojašnjeno je, dodala je,  da će se postupak priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija provoditi kao i do sada uz uslov da je visokoškolska kvalifikacija izdana od strane akreditovane visokoškolske institucije, a inozemni visokoškolski program akredititovan od nadležnog akreditacijskog tela te države.Nadalje je naglašeno da Agencija sarađuje sa Komisijom za akreditaciju i ocenu kvalitete iz Srbije i Agencijom za razvoj visokog obrazovanje i osiguranja kvaliteta iz BIH u cilju uređenja sistema i očuvanja kvalitete studijskih programa kojim će se garantovati kompetentnost i osposobljenost za tržite rada i daljnje obrazovanje.Na osnovu navedenog predlažemo da zainteresirani kontaktiraju Agenciju i provjere akreditaciju visokoškolske ustanove koju planiraju upisati, što je i do sada trebala biti praksa, zaključila je Jeckov.