Kultura

AKCIJA “NE SAMO DANAS”

Danas , 23. IX. 2020. godine, s početkom u 15:30 sati, Mirovna grupa Oaza, u sklopu nacionalne kampanje Hrvatska volontira, organizirat će volontersku akciju ekopatrole i čišćenja šetnice oko Šećeranskog jezera pod motom “Ne samo danas…” Cilj akcije je ulepšati naš okoliš i podići svest građana o važnosti očuvanja našeg planeta.U akciji će učestvovati “Oazini” aktivisti, članovi i korisnici, a pozivaju se i građani Belog Manastira da se pridruže akciji i daju svoj doprinos.Okupljanje  se u naznačeno vreme na polaznom mestu ispred sedišta “Oaze”, Jožefa Antala 3, Beli Manastir, ili na odredištu kod Šećeranskog jezera. Od “Oaze” do odredišta ide se  automobilima ili biciklima, što se preporučuje svima koji to mogu i žele.Ruta za bicikliste bit će: J. Antala 3 – biciklistička staza Crni put i kroz Šećeranu do Šećeranskog jezera. Nakon akcije biciklisti se mogu vratiti istom rutom ili bentom uz Karašicu do Branjinog Vrha pa onda biciklističkom stazom pored Vašara do Belog Manastira.