Kultura

Baranjska planinska obilaznica

Stotine hektara vinograda i šuma, polja kukuruza, žita i uljane repice atraktivni su elementi pejzaža Banskog brda visokog svega dvestotinjak metara.

Upravo krajolici Banskog brda privukli su Planinarsko društvo Zanatlija iz Osijeka da dovrši višegodišnju zamisao trasiranja Baranjske planinarske obilaznice. Zahvaljujući grupi entuzijasta predvođenih idejnim začetnikom Baranjske planinarske obilaznice, Đurom Conjarom, tokom 2020. godine intenzivno se radilo na uspostavi, uređenju i registraciji pri Hrvatskom planinarskom savezu tri planinarska puta: 620 (Vidikovac „Belje“ – Ćuzaheđ), 621 (Ćuzaheđ – Trojnaš) i 622 (Zmajevac – Batina), na kojima je raspoređeno 16 kontrolnih tačaka Baranjske planinarske obilaznice. Obilaznica završava u Batini gdje PD Zanatlija poseduje zemljište i vinske podrume s ciljem budućeg uređenja malog planinarskog centra otvorenog tipa s izletištem i kampom.– Svakim novim dolaskom u Baranju, iznova me oduševi ovo prirodno bogatstvo koje imamo. Danas je Planinsko društvo Zanatlija otvorilo Baranjsku planinsku obilaznicu i na tome im čestitam. Reč je o prvoj planinarskoj ruti u Baranji dugoj 30 kilometara i da bi ju prepešačili potrebno je oko 9 sati. Već danas su grupe planinara i rekreativaca na Banskom brdu, a siguran sam kako će upravo ova planinsko-turistička ruta uz pejzaže kakvi se retko gde mogu sresti postati atraktivna gostima iz Hrvatske pa i šire – rekao je u subotu 17 aprila župan OBŽ-e Ivan Anušić. U bližoj budućnosti PD Zanatlija planira označiti šest planinarsko-turističkih šetnica koje će se nadovezivati na Baranjsku planinarsku obilaznicu i ujedno biti početak izrade kružnih pješačkih staza na području Osječko-baranjske županije.

Pratite nas: