Vijesti

BELI MANASTIR: APSOLUTNO NAJVEĆE POVEĆANJE U KORIŠTENJU EU FONDOVA

Hrvatski gradovi sve efikasnije koriste EU fondove, Grad Vrlika u tome je bila rekorder 2019. godine s povučenih 5719 kuna po stanovniku, a najveće apsolutno povećanje u odnosu na prethodnu godinu postigao je Beli Manastir, objavio je u ponedeljak portal Gradonačelnik.hr.Analiza pokazuje da je 2019. čak 15 hrvatskih gradova povuklo iz EU fondova više od 1000 kuna po stanovniku. Nakon Vrlike slijede Lipik, Otok i Beli Manastir s više od 2500 kuna po stanovniku,

U poslednje tri do četiri godine visina ugovorenih sredstava iz EU fondova je u porastu. Gradnja društvenih domova, vrtića, projekti aglomeracije, obnova dvoraca, edukacijskih centara, novih kulturno-turističkih sadržaja, energetske obnove  te ulaganja u poduzetničke zone dio su najvažnijih projekata u koje ulažu gradovi posljednjih godina. Reč je o višegodišnjim projektima, tako da je za velik dio njih u 2019. godini povučen tek deo sredstava, a neki se u pojedinim gradovima nastavljaju još i ove godine.

Povećanje sredstava povezana su najčešće s velikim projektima. Tako je u odnosu na 2018. godinu, u 2019. najveće povećanje u apsolutnom iznosu imao Beli Manastir, za 21,6 miliona kuna.U odnosu na ukupno povučena sredstva u 2019. godini, najveći udjel imali su srednji i veliki gradovi, a vodeći su Rijeka, Osijek, Virovitica, Petrinja, Zadar, Dubrovnik,  Beli Manastir, Karlovac, Split i Pleternica.

Iz evropskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje od 2014.  do 2020. godine Hrvatskoj je na raspolaganju ukupno 10,7 milijardi eura, a do 25. februara  2021. godine ugovoreni su projekti u vrednosti od 12,25 milijardi evra, odnosno 114,16 posto dodijeljenih sredstava. Ukupno je isplaćeno 5,24 milijardi evra, odnosno 48,80 posto dodeljenih sredstava te je overeno 4,45 milijarde evra odnosno 41,49 posto dodeljenih sredstava.

Operativni program Konkurentnost i kohezija ima najbolji postotak ugovorenosti sredstava od 125,31 posto ukupno raspoložive alokacije, dok najbolji postotak isplaćenih sredstava ima Program ruralnog razvoja, odnosno 65,70 posto dodeljenih sredstava.

Portal Gradonačelnik.hr u svojoj je analizi zbrojio direktne i indirektne pomoći od EU. Za direktne su uzeta konta koja se odnose na tekuće pomoći od institucija i tela EU-a i kapitalne pomoći od institucija i tela EU-a, a za indirektne konto  pomoći temeljem prenosa EU sredstava (tekuće i kapitalne izražene zajedno).