Vijesti

U BELOM MANASTIRU ODRŽAN RADNI SASTANAK ŽUPANA IVANA ANUŠIĆA I SARADNIKA SA GRADONAČELNIKOM TOMISLAVOM ROBOM I SARADNICIMA

Gradonačelnik Tomislav Rob sa saradnicima učestvovao  je u petak 16.februara na radnom sastanku sa županom Ivanom Anušićem i predstavnicima SAFU-a u Gradu Belom Manastiru. Na sastanku se raspravljalo o saradnji i potpori OBŽ-e prema Gradu Belom Manastiru, provedbi Intervencijskog plana i EU projekata, saobraćajne  povezanosti i koridoru Vc, pitanju ustanova u vlasništvu OBŽ-e statusu nastavno-sportske dvorane u Belom Manastiru te pitanju državne imovine i stanova HZMO-a na području grada.Između ostalog, župan Anušić je govorio i o brendiranju malih OPG-ova koji se nalaze u OBŽ-i te koje korake poduzima Županija u vezi brendiranja

Kako spojiti zelenu i plavu Hrvatsku, i da li je to primarni plan OBŽ-e, ili županija ipak ima neke druge planove, župan Anušić je naglasio da je njegov primarni plan  prvo povezati našu županiju  sa Europom, jer proizvodi koji proizvode OPG-ovi OBŽ-e su vrhunske kvalitete.