Vijesti

BIRAČKA MESTA U BELOM MANASTIRU

Na osnovi članka 61. tačke 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne novine”, broj 66/15 – pročišćeni tekst, 104/15 – Odluka i Rešenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. septembra 2015., 48/18 i 98/19, Izborno poverenstvo IV. Izborne jedinice donelo je

R E Š E N J E

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA

NA PODRUČJU GRADA BELOG MANASTIRA

U IV. Izbornoj jedinici na području Grada Belog Manastira određuju se biračka mesta:

1.Biračko mjesto broj 1. u Belom Manastiru, Udruga prijatelji Svetog Martina, Osječka ulica 49a, na kojem će glasati birači s prebivalištem u Belom Manastiru u sledećim ulicama: Baranjska, Branka Gavelle, Eugena Savojskog, Franje Račkoga, Ivana Kozarca, Janka Draškovića, Josipa Kozarca, Josipa Runjanina, Karanačka ulica, Matije Petra Katančića, Osječka ulica od početka do broja 47a i od početka do broja 104, Petra Dobrovića, Ruđera Boškovića, Slavonska ulica, Stjepana Stjepanova, Ulica kardinala Franje Šepera, Ulica Stjepana Brodarića i Vladimira Filakovca.

2.Biračko mesto broj 2. u Belom Manastiru, zgrada Prekršajnog suda, Sv. Martina 3, na kojem će glasati birači s prebivalištem u Belom Manastiru u sledećim ulicama: A. Augustinčića, Beli Manastir planina, Dr. Kamila Firingera, Frana Krste Frankopana, Grobljanska, Gustava Krkleca, Marka Marulića, Osječka ulica od broja 49 do kraja i od broja 106 do kraja, Petra Zrinskoga, Planinska  i Popovačka ulica.

3.Biračko mesto broj 3. u Belom Manastiru, zgrada ”P+8” (Ljepotica), Imre Nagya 2d, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Belom Manastiru u sledećim ulicama: 5. studenoga, Alojzija Stepinca i Trg Slobode.

4.Biračko mesto broj 4. u Belom Manastiru, Centar za kulturu grada Belog Manastira, Kralja Tomislava 2, na kojem će glasati birači s prebivalištem u Belom Manastiru u sledećim ulicama: Dunavska, Josipa Bösendorfera, Josipa Pančića, Julija Klovića, Marina Držića i Vladana Desnice.

5.Biračko mesto broj 5. u Belom Manastiru, zgrada HKUD-a, Kralja Tomislava 11, na kojem će glasati birači s prebivalištem u Belom Manastiru u sledećim ulicama: Ante Starčevića, Bartoka Bele, Dravska, Imre Nagya, Jozsefa Antala, Ljudevita Gaja, Petefi Šandora, Petra Berislavića, Petra Preradovića, Republike, Savska, Stražara, Šećeranska, Ulica Antuna Mihanovića i Zagrebačka.

6.Biračko mesto broj 6. u Belom Manastiru, zgrada Hrvatske elektroprivrede, Kralja Zvonimira 69, na kojem će glasati birači s prebivalištem u Belom Manastiru u sledećim ulicama: Kralja Tomislava, Kralja Zvonimira i Sunčana ulica.

7.Biračko mesto broj 7. u Belom Manastiru, Osnovna škola “Dr. Franjo Tuđman”, Sv. Martina 16, na kojem će glasati birači s prebivalištem u Belom Manastiru u sledećim ulicama: Hrvatskih branitelja, Jerka Zlatarića, Kralja Petra Krešimira IV, Ulica dr. Franje Tuđmana i Vladimira Nazora.

8.Biračko mesto broj 8. u Belom Manastiru, Osnovna škola “Dr. Franjo Tuđman”, Sv. Martina 16, na kojem će glasati birači s prebivalištem u Belom Manastiru u sledećim ulicama: A. Cesarca od broja 31 do kraja i od broja 20 do kraja, Adolfa Waldingera, Bana Jelačića od broja 15 do kraja i od broja 48 do kraja, Bračka ulica, Franca Liszta, Ivana Mažuranića, Kralja Petra Svačića od broja 13 do kraja i od broja 56 do kraja, Matije Gupca od broja 21 do kraja i od broja 18 do kraja, Matka Peića i Nikole Tesle.

9.Biračko mesto broj 9. u Belom Manastiru, Dom zdravlja Beli Manastir, Školska 5, na kojem će glasati birači s prebivalištem u Belom Manastiru u sledećim ulicama: A. Cesarca od početka do broja 29 i od početka do broja 18, Bana Jelačića od početka do broja 13 i od početka do broja 46, Dore Pejačević, Josipa Jurja Strossmayera, Julija Benešića, Kralja Petra Svačića od početka do broja 11 i od početka do broja 54a, Matije Gupca od početka do broja 19 i od početka do broja 16, Sv. Martina, Školska, Ulica domovinske zahvalnosti i Vojina Bakića.

10.Biračko mesto broj 10. u Branjinom Vrhu, Osnovna škola u Branjinom Vrhu, Svetog Križa bb, na kojem će glasati birači s prebivalištem u Branjinom Vrhu.

11.Biračko mesto broj 11. u Šećerani, Osnovna škola u Šećerani, Žrtava Domovinskog rata 27, na kojem će glasati birači s prebivalištem u Šećerani.

12.Biračko mesto broj 12. u Šumarini, privatna kuća, Augusta Šenoe 24, na kojem će glasati birači s prebivalištem u Šumarini.

PREDSEDNIK Zvonko Vrban, v.r.