Vijesti

CROATIA OSIGURANJE PRVI PARTNER BARANJSKE ČISTOĆE S UGOVOROM O RAZVRSTAVNJU OTPADA

Baranjska čistoća je uvela praksu uslovljavanja svojim brojnim dobavljačima – partnerima dokazivanje statusa „razvrstavanja otpada“. Poslovni subjekti koji žele poslovati s Baranjskom čistoćom moraju dokazati da su ekološki osvešteni i da provode zakonsku obavezu razvrstavanja otpada.

To u praksi znači da pri pristupanju procesu nabave preko javnog servisa u postupku će biti propisan uslov dokazivanja da potencijalni dobavljač ekološki funkcioniše – morat će dostaviti potvrdu o provođenju razvrstavanja otpada. Kako se uobičajeno pri javljanju na konkursj, mora dostaviti potvrda iz Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga, tako se Baranjskoj čistoći mora priložiti dokaz o razvrstavanju otpada. Ako poslovni subjekt ne možete isto dokazati, biti će eliminisan iz postupka nabave.

 Naime, sukladno zakonu o gospodarenju otpadom propisana je obaveza razvrstavanja otpada i na taj način osiguravati manje količine otpada koje se odlažu, tako je i Baranjska čistoća pristupila snažnijoj komunikaciji s poslovnim partnerima.Kompanije, ustanove, udruge građana, OPG su također dužni provoditi razvrstavanje otpadom, ali primetno je da postoje određena nepoznavanja i poteškoće u provedbi istog na području pravnih osoba.

Predložen model u poslovnom prostoru prepoznat i počele su se javljati kompanije s svrhom ugovaranja aktivnosti razvrstavanja otpadom. Danas je potpisan ugovor s Croatia osiguranjem – poslovnim partnerom što je dobra poruka i veliki značaj jer kompanija Croatia osiguranje šalje snažnu poruku o nužnosti postupanja i doprinosa u području gospodarenja otpada.

,,Kako je Baranjska čistoća zajedno s JLS glavni nosilac sistema gospodarenja otpadom, odlučili smo u ovom području postaviti aktivniju ulogu, ali i našu odgovornost u odnosima s poslovnim partnerima, jer značajnija sredstva kojima upravlja Baranjska čistoća završavaju kod naših poslovnih partnera – dobavljača. Upravo je to prirodan zahtev da se uputi našim dobavljačima na zakonske obaveze o razvrstavanju otpadom. Saradnja i razvijanje poslovnih odnosa s dobavljačima za potrebe upravljanja gospodarenja otpadom podrazumeva da i naši partneri postupaju prema zakonu, tj. aktivno učestvuju u razvrstavanju otpadom”, rekao je Damir Paulić, direktor Baranjske čistoće.

Ideju podržala i Hrvatska gospodarska komora

Tajnica Grupacije održavanje čistoće HGK, Ivana Jelić, podržala je ovakav način poslovanja. Model će se predstaviti na nacionalnoj razini kao način i put provedbe zakonske obaveze s ciljem smanjenja količine otpada i postizanje minimalnih količina mešanog otpada po stanovniku.

Cilj je smanjenje količine otpada na 100 kg po stanovniku, dok danas ta količina je čak 450 kg po stanovniku u RH. U Baranji prosek se kreće oko 220 do 250 kg po stanovniku.

Na području Baranje registrovano je oko 500 pravnih osoba korisnika usluga gospodarenja otpadom (preko 200 njih uopće se nije ni registriralo). Od 500 kompanija samo njih 50-tak razvrstavaju otpad sukladno zakonu, tj. 450 uopšte to ne provodi.Porazno je da godišnje na jedinoj baranjskoj deponiji završi 650 tona papira – to je upravo ta količina koja je izmakla razvrstavanju.