Vijesti

DERIVACIJA DUGA

Baranjska čistoća d.o.o. Beli Manastir,odlučila je svojim korisnicima ponuditi mogućnost lakšeg puta za zatvaranje svojih obaveza-dugova po osnovi izvršenih usluga gospodarenja otpadom i grobne naknade, kako bi se pružila prilika svima da steknu status i mogućnost ostvarivanja popusta i boniteta, odnosno smanjivanje računa za usluge gospodarenja otpadom temeljem redovnog podmirivanja novih računa.Ova kompanija će ponuditi svim korisnicima koji imaju nepodmirene dugove reprogram istih  i to u modelu derivacije duga.Baranjska čistoća će, kako kaže direktor kompanije Damir Paulić, ponuditi svim korisnicima koji imaju nepodmirene dugove reprogram istih i to u modelu dereivacije duga. Radi se o jednom zanimljivom i poticajnom sustavu otplate dospelog duga koji uključuje i otpis ostatka duga čak do 50 odst. Uslov je da se podnese zahtev, sklopi ugovor o otplati duga, a način realizacije je da se na nove račune ostatak duga razbije na veliki broj malih iznosa. O urednosti plaćanja novih redovnih računa koji se uvećavaju za ugovorene male mesečne iznose ovisi postizanje otpisa dela duga.Paulić je to naveo i primerom: Ako je dug otprilike 800 kuna, stornira se ovrha i iznos se knjiži u posebnu evidenciju i formira se nedospeli otpis gde visina ovisi o izboru dužine otplate – od 50 odsto za jednokratnu uplatu ili otpis između 0 – 30 odsto, ovisno o ugovorenoj dužini optlate do 5 godina. Za provedbu modela sastavlja se ugovor i ključno je da otpis ovisi o urednosti i pridržavanju ugovorenog. Danas Baranjska čistoća potražuje dospjela potraživanja od građana u iznosu od 2,8 milijuna kuna, a od pravnih osoba se potražuje 865.000 kuna. Najekstremniji dug građana je u visini 3.000 kuna dok je najučestaliji iznos duga u rasponu od 100 do 300 kuna.

Inače prema rečima direktora Paulića, poslovana 2018 godina pokazuje za prvih 9 meseci poslovanja, da svi mogu biti zadovoljni jer su rezultati vidljivi, Bez podizanja cena javne usluge postignuta je dobit iako je osigurana dodatna zaposlenost preko 30 radnika, veliko investicijsko ulaganje, te priprema novih projektata.