Sport

EDUKACIJA ZA BICIKLISTIČKOG VODIČA

Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za turizam, kulturu i sport, Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, turističke zajednice Gradova i Opština, Sportska zajednica OBŽ u saradnji s lstarskom razvojnom turističkom agencijom_na području Osječko-baranjske županije organizovati će edukaciju za BICIKLISTICKE VODIČE. Edukaciju će voditi g. Martin Čotar, a sama edukacija će se  provoditi kroz pet dana i to u predviđenom terminu od  17.-19. septembra 2021. g. i 25.-26. septembra 2021.g. Edukacija za biciklističke vodiče koju IRTA d.o.o provodi još od 2008. godine, službeno je ušla u “Popis odgovarajućih uverenja odnosno certifikata i uslova za obavljanje pojedinih aktivnosti aktivnog ili pustolovnog turizma” sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu. Edukacija obrađuje gradivo kroz teoretski, praktični i terenski rad:- odnos s gostom, oprema vodiča, vođenje grupe; kartografija, GPS, orijentacija specijalne aplikacije; izrada turističkih  paketa; osnove fiziologije i prehrane; prva pomoc; zakonska regulativa; osnove o biciklima,. vrste, delovi, položaj tela, tehnike vožnje;poligon; terenski servis; destinacijski razvoj  (aktivnog) turizma.

Osjecko-baranjska županija, Turistička zajednica Osječko-baranjske županije te turističke zajednice Gradova i Opština, osigurali su financijska sredstva te će polaznici edukaciji moći pristupiti bez participacije.

Prijave se mogu izvršiti u uredu Sportske zajednice OBŽ,Adama Reisnera 46a-Osijek ili maiI: spoft.obz9-5@gmail.com, kontakt: 099/807 8708
do srede 8. septembra 2021. g., a prijava treba sadržavati
– lme i prezime
– Datum rođenja
– Kontakt telefon
– Kontakt mail (za daljnje obavesti)