Kultura

EDUKATIVNA RADIONCA ZA DECU

U okviru festivala ‘Čarolija reči’ u organizaciji Gradske knjižnice Beli Manastir, Baranjska čistoća održala je  edukativnu radionicu za učenike drugih razreda osnovne škole na temu ekologije i gospodarenja otpadom, a ujedno za svu decu učesnike festivala osigurala prevoz gradskim autobusom. Baranjska čistoća se zahvaljuje svim polaznicima radionice na dolasku i zanimanju za teme očuvanja okoliša!