Vijesti

GODIŠNJA SKUPŠTINA

U utorak 16 aprila 2019 godine u prostorijama SDSS-a u Belom  Manastiru održana je Godišnja skupština radia Banska kosa. Uz većinskog vlasnika ZVO-a odnosno uz predsednika Srđana Jeremića i direktora Radia, Srđana Kolara, na skupštini su bili i načelnici te zamenici načelnika opština, koji pomažu ovu radio stanicu na čelu sa zamenikom župana Osječko-baranjske županije Radomirom Čvarković. Šest tačaka Dnevnog reda je bilo :Izveštaj o radu u 2018-toj godini, financijski izveštaj za 2018-tu, Plan rada te predlog financijskog rada u 2019. Kao zadnja tačka dnevnog reda našla se tačka razno. Na samom početku skupštine, usvojen je zapisnik sa prethodne skupštine društva, koja se održala 19.04 2018 godine. Prema rečima direktora radia Banska kosa, Srđana Kolara, generalno u 2018 godini, baza je bila ostvarivanje uslova za dobijanje nove koncesije i izradu ponude prema Agenciji za medije, koja je  i prihvaćena, te je koncesija produžena na devet godina. Isto tako, jedino što nije realizovano u protekloj godini je veća saradnja sa Romskom zajednicom, jer upravo je protekla godina bila u fazi dobijanja koncesije, ali prema Kolarevim rečima, sigurno će se u narednom periodu dobiti više slobodnog prostora za Romsku zajednicu.

I rad i financijski izveštaj za 2018 godinu je jednoglasno prihvaćen. Prema rečima predsednika ZVO-a Srđana Jeremića, Banska kosa može biti mirna zbog dobijanja koncesije u narednih 9 godina, ali je svestan da nije bilo lako sve realizovati sa ovako malim brojem ljudi, jer su ljudi davali i više nego što mogu, da bi se ispoštovala programska shema, rekao je Jeremić. Skupština je isto tako jednoglasno usvojila i plan i program za 2019 godinu.Nakon završnih reči, svi prisutni počastili su se u jednom od baranjskih podruma.