Društvo

INICIJATIVA “BIJELA LAĐA”

Građanska inicijativa “Bijela lađa” pokrenula je peticiju kako bi gradskim institucijama ukazala na nezadovoljstvo građana i građanki činjenicom da nepovratno nestaju zelene površine u Gradu Osijeku i prepuštaju svoje mesto građevnim površinama mešovite namene, s posebnim naglaskom na prostor “Bijele lađe” gdje se planira graditi ogromna  poliklinika i hotel na prostoru jedne takve “bivše” zelene površine. “Cilj peticije je zaštita kompletnog zelenog pojasa Gornjodravske obale u gradskom vlasništvu, prenamenom iz područja mešovite namene u zaštitne i javne zelene površine te ograničavanje gradnje na parceli ‘Bijele lađe‘ na gabarite i visinu bivšeg restorana, a sve u skladu s vizualnim identitetom ovoga prostora uz Dravu”, stoji u tekstu koji su građani poslali medijima.”Okupljeni oko zajedničkog interesa da prostor dravskog priobalja ostane prostor zelenih i rekreacijskih, ali u prvom redu javnih sadržaja, obraćamo se ovom peticijom Gradskom veću Osijeka, zahtevajući da najvišim aktom urbanističkog planiranja – Generalnim urbanističkim planom – zaštiti priobalni pojas na desnoj obali kao zelenu i hortikulturno uređenu zonu, sa sadržajima namenjenim šetnji i rekreaciji građana”, kažu iz građanske inicijative “Bijela lađa”. Peticija je objavljena na web-stranici peticija24.com i na službenoj Facebook stranici inicijative “Bijela lađa”, gdje ju zainteresovani građani mogu i potpisati.