Vijesti

ISPLAĆEN NOVAC POLJOPRIVREDNICIMA

U prostorijama belomanastirske gradske uprave potpisano je 38 ugovora o dodeli potpore poljoprivrednicima s područja grada.Ukupan iznos dodeljenih potpora je 348.122 kuna, što je za 50.000 kuna više u odnosu prema prethodnim godinama u kojima su se dodeljivale potpore. Rezultat je to konkursa objavljenog u maju ove godine.
– Reč je o potporama plasteničkoj proizvodnji cveća, povrća, voća, gljiva i lekovitog bilja, potporama proizvodnji meda te onima za biljnu, stočarsku i ekološku, odnosno organsku poljoprivrednu proizvodnju. Nadalje, jedna od mera odnosi se na potpore za početnike u primarnim poljoprivrednim delatnostima, kao i na potpore za provedbu projekata kontrole plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima – kažu u Gradu, dodajući kako se preostale dve mere odnose na potpore za voćarsku proizvodnju i potpore za proizvodnju aleve paprike. Naglašavaju kako su se na konkurs mogle javiti pravne i fizičke osobe koje zadovoljavaju određene uslove, poput registrovane delatnosti primarne poljoprivredne proizvodnje, prebivališta i sedišta porodičnog  gospodarstva ili obrta na području grada, upisa u upisnik poljoprivrednih gospodarstava, vlasništva (ili potvrde o zakupu) parcele za koju se traži potpora i slično. Također, jedan od uslova su i podmirene obveze prema Gradu. Od ove godine prednost pri dodjeli potpora imali su poljoprivrednici koji u prethodnoj godini nisu dobili potporu u istoj meri u kojoj su se prijavili ove godine. Najveći iznos potpora (155.067 kuna) isplaćeno je za 13 voćara. Slede proizvođači meda, njih 11, koji su ‘’inkasirali’’ 99.125 kuna, dok su pravne i fizičke osobe koje se bave plasteničkom proizvodnjom cveća, povrća, voća, gljiva i lekovitog bilja (njih četvero), dobili ukupno 55.340 kuna.

Prvi put ove godine, na inicijativu Udruge proizvođača baranjskog kulena/kulina, Grad je na konkurs pozvao i proizvođače aleve paprike. Javila su se tri proizvođača, a podelili su iznos od ukupno 23.894 kune. Najviše novca dobila je Olga Šumiga, vlasnica istoimenog OPG-a iz belomanastirskog prigradskog naselja Branjin Vrh, koja se proizvodnjom začinske paprike bavi već 12 godina.

Potpore su dobili i proizvođači koji su se javili na Meru 3 (potpora organskoj i ekološkoj proizvodnji – 1 ugovor, ukupno 5000 kuna), potom oni koji su se javili na konkurs za Meru 4 (početnici u primarnim poljoprivrednim delatnostima – 1 ugovor, ukupno 6986 kuna) te zainteresirani za Meru 5 (analiza tla – 4 ugovora, ukupno 2710 kuna). Isplatom ovih potpora iskorištena su ovogodišnja financijska sredstva namenjena financiranju potpora poljoprivrednicima. U gradskoj upravi veruju da će s isplatom nastaviti i sledeće godine.