Vijesti

IZGRADNJA RDC-A U PUNOM JEKU

Gradilište Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće u Eko industrijskoj zoni Nemetin u Osijeku danas (9. srpnja 2021. godine) sa saradnicima su obišli župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić, ministrica poljoprivrede Marija Vučković, ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak i zamenik gradonačelnika Grada Osijeka Dragan Vulin. Izvođač radova je uveden u posao 10. marta ove godine, a prema do sada obavljenim radovima cela investicija bi mogla završiti i pre ugovorenog roka od 18 meseci, odnosno augusta 2022. godine, pa postoje realni izgledi da slavonski i baranjski proizvođači jabuka i drugog voća i povrća već u jesen iduće godine svoje proizvode skladište u novom RDC-u.

– Projekti kao Regionalni distribucijski centar za voće i povrće trebali su već davno biti na području naše županije i cele Slavonije i Baranje, no pripremili smo ga u prošle tri godine, a u toku je gradnja koja će vrlo brzo biti gotova. Vrednost radova je 101 milion kuna, a projekt realizujemo zajedno s Ministarstvom poljoprivrede i Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU. Bitno je da će RDC-e biti zadužen i za nabavu i distribuciju namirnica za prehranu učenika osnovnih škola na području cele županije, koju već pune četiri godine financira Županija u celosti ili zajedno s opštinama i gradovima. Jedina smo županija u Hrvatskoj koja ima besplatnu školsku prehranu, s tim da je cilj da sva prehrana bude s lokalnih OPG-ova i ekološki ispravna, a to ćemo učiniti upravo s ovim RDC-om. Uz osnovne škole planiramo namirnice distribuisati i za đačke domove, domove za starije i nemoćne, Klinički bolnički centar Osijek i sve druge ustanove koje se nalaze na području županije, a imaju potrebe za ovakvom uslugom. Projekt je velik i vrlo bitan, a treba ojačati sve male poljoprivrednike, proizvođače voća i povrća s područja OBŽ, što mu je cilj i sigurno će tako biti. Već postoji veliki interes za RDC-e svih koji se ovdje vide u budućnosti, a kada ga dovršimo imat ćemo kvalitetan projekt koji će doneti velike i višestruke benefite za sve žitelje naše županije – rekao je župan Ivan Anušić.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković istaknula je kako, osim potrebe demografske obnove sela, jedan od najvećih izazova u hrvatskoj poljoprivredi svakako je ekonomsko udruživanje i osnaživanje malih proizvođača. – Da bi taj projekt uspeo jedna od najvažnijih aktivnosti je izgradnja logističko-distribucijske infrastrukture. Zato je ovaj projekt vredan, a itekako je uticao na ekonomsku aktivnost Vlade RH i Ministarstva poljoprivrede kao budućeg provoditelja u okviru Nacionalnog programa za otpornost i oporavak. Ta reformska aktivnost odnosi se na izgradnju infrastrukture koja će obuhvatiti sve potrebne faze da bi se povećala dodana vrednost u sektoru voća i povrća, dakle skladištenje, prerada, dorada, pakiranje, laboratorijske analize, trženje, marketing, sortiranje. Međutim, da bi bila uistinu reformska, ona se ne ograničava na investicije, koje su neophodne, ali treba voditi računa i o drugim aktivnostima u kojima neretko zaostajemo i više nego u investicijama, a to je stvarno udruživanje na tržišnim principima, korištenje takve infrastrukture od udruženih proizvođača, koji će uz našu potporu osigurati prepoznatljivost svog proizvoda i koji će veći dio svoje proizvodnje na taj način koncentrirano tržiti. Ta reformska aktivnost je veliki izazov, a u okviru Nacionalnog programa za otpornost i oporavak predviđena je u vrijednosti od 616 milijuna kuna, od čega se 610 milijuna kuna odnosi na potpore investicijskim delatnostima, a 6 miliona  kuna na potpore za udruživanje i edukaciju malih proizvođača u sektoru voća i povrća. Računamo na partnerstvo županija, a ključ za uspeh će biti spremnost naših proizvođača za udruživanje – kazala je ministrica Vučković.

– RDC-e je jedan od pilot projekata i inicijativa ovakve vrste na području Hrvatske. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i u prethodnim godinama sufinanciralo je izradu projektno-tehničke i studijske dokumentacije kako bi projekt bio spreman za realizaciju. Sredstva su osigurana iz fondova EU u okviru Projekta Slavonije, Baranje i Srema, a ovo je jedan od strateških projekata Vlade RH, Osječko-baranjske županije, ali i svih pet slavonskih županija. Hvale je vredna inicijativa župana Anušića da se upravo na ovakav način razmišlja kako pomoći malim poljoprivrednim proizvođačima, okrupniti ih i njihove proizvode kasnije plasirati na tržište, a zaokruženu priču imaju u plasmanu njihovih proizvoda i projektu opskrbe osnovnih i srednjih škola kvalitetnom hranom – istaknula je ministrica Nataša Tramišak.

Regionalni distribucijski centar za voće i povrće sastoji od tri zasebna dijela koji se naslanjaju bočno jedan na drugi i čine jednu celinu, odnosno to su hladnjača s komorama, sortirnice, pakirnice i prerada te upravna zgrada. Ukupni rashladni kapacitet hladnjače je 2.910 tona raspoređeno u ukupno 23 rashlade komore i podeljen u dva dela, na deo koji se odnosi na ekološku proizvodnju i deo koji se odnosi na konvencionalnu proizvodnju. Za ekološke proizvode osigurano je ukupno 690 tona rashladnog kapaciteta. Za konvencionalnu proizvodnju osiguran je rashladni kapacitet od 2.200 tona ukupnog kapaciteta 329 tona.

Kako ističe pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu Silva Wendling, u objektu su smještene linije za sortiranje i pariranje voća i povrća i fizički odvojene linije za ekološke proizvode od linija za konvencionalnu proizvodnju, kao i linije za proizvodnju soka.

Ukupni skladišni kapacitet hladnjače s kontroliranom atmosferom (ULO i dinamička) i normalnom atmosferom iznosi 3.239 tona voća i povrća, a ukupna površina cijelog objekta je 8.182,15 m2. Ukupan broj potrebnih radnika je 54, i to 25 stalno zaposlenih i 29 sezonskih radnika.

Pratite nas: