Vijesti

JAVNA TRIBINA O ZBRINJAVANJU OTPADA

Grad Beli Manastir organizuje javnu tribinu o zbrinjavanju otpada koja će se održati u petak, 16.decembra s  početkom u 13 sati u konferencijskoj dvorani Etnološkog centra baranjske baštine.
Na javnoj tribini govorit će se o gospodarenju otpadom na području Grada Belog Manastira s ciljem upoznavanja građana o pravilnom postupanju s otpadom nastalom u domaćinstvu.
Tribina je otvorena za sve građane, koji će moći dobiti odgovore na sva pitanja i dvojbe vezane za pravilno postupanje s otpadom.
Govornik javne tribine je direktor Baranjske čistoće d.o.o. Damir Paulić.