Vijesti

JAVNI KONKURS GRADA BELOG MANASTIRA

Grad Beli Manastir objavio je Javni konkurs  za financiranje projekata i programa udruga iz područja kulture, socijalne zaštite i razvoja gospodarskih delatnosti. Ukupno je namijenjeno 320 hiljada kuna, a predviđeno je za otprilike 40 projekata.

Udruge mogu ostvariti pravno na minimalno hiljadu kuna i maksimalno 45 hiljada kuna za projekt ili program. Iznimka je prioritetno područje za razvoj gospodarskih delatnosti gdje je najveći iznos po pojedinom projektu i/ili programu 10.000,00 kuna.Natječaj je otvoren do 21. februara  2022. godine.