Vijesti

JAVNI KONKURS ZA DODELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA KAPITALNE INVESTICIJE

Sukladno Ugovoru o izravnoj dodeli financijskih sredstava za kapitalne donacije zaključenim između Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i Zajedničkog veća opština Vukovar, ZVO će za ovu namenu dodeliti financijska sredstva u iznosu od 1.735.000,00 kn.Financijska sredstva se dodeljuju za provedbu kapitalnih projekata odnosno projekata koji umaju za cilj povećanje i očuvanje vrednosti imovine,ulaganja u zemljište, građevine i drugu dugotrajnu imovinu kao što je kupnja ili izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija, energijska obnova, uređenje i opremanje te održavanje društvenih domova, sportskih klubova, kulturnih centara, etno kuća i drugih sličnih objekata u kojima organizovano deluju pripadnici srpske nacionalne manjine. Prijavljeni projekti moraju se odnositi na aktivnosti koju su usmerene ka daljnjem unapređenju prava pripadnika srpske nacionalne manjine te zaštite i promicanje njihovog kulturnog, nacionalnog, jezičkog i verskog identiteta Dodeljena sredstva se mogu koristiti isključivo za pokrivanje troškova aktivnosti u razdoblju od 01.01.2022 – 15.01.2023.godine. Više informacija u vezi konkursa mogu se dobiti ličnim dolaskom u ZVO –a Vukovar Eugena Kvaternika 1  ili na tel. Br.031-422 750.