Vijesti

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KRAJNJE KORISNIKE PROJEKTA „LASTE – LAkše i Sretnije sTarenje za svE“

Opštinski načelnik Opštine Erdut, na temelju Odluke Ministarstva rada, penzionog sistema porodice i socijalne politike o financiranju, od 7.marta 2024., i Ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. „LASTE – LAkše i Sretnije sTarenje za svE“ objavljuje JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KRAJNJE KORISNIKE PROJEKTA „LASTE – LAkše i Sretnije sTarenje za svE“ objavljuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KRAJNJE KORISNIKE PROJEKTA „LASTE – LAkše i Sretnije sTarenje za svE“

Odlukom Ministarstva rada,penzionog sistema porodice i socijalne politike o financiranju, i Ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0155, Opštini Erdut odobrena su bespovratna sredstava za provedbu projekta „LASTE – LAkše i Sretnije sTarenje za svE“ (dalje u tekstu: projekt). Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) u svakodnevnom životu i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje lične higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Pravo učestlvovanja u projektu imaju isključivo pripadnici ciljnih skupina koji ispunjavaju sledeće uslove:

 OSOBE STARIJE OD 65 GODINA

 • ako žive u samačkom, dvočlanom ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi
  višečlanog kućanstva pripadnici ciljnih skupina, a čiji mesečni prihodi:
 • za samačka kućanstva ne prelaze iznos od 120% prosečne starosne penzije za
  40 i više godina penzionog staža u mesecu koji prethodi uključivanju u
  aktivnost projekta ili u mesecu prije toga ukoliko HZMO još nije izdao podatke
  za mesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosečne starosne
  penzije za 40 i više godina penzionog staža u mesecu koji prethodi
  uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije toga ukoliko HZMO još
  nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • o za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300 % prosječne starosne
  penzije za 40 i više godina penzionog staža u mesecu koji prethodi
  uključivanju u aktivnost projekta ili u mesecu pre toga ukoliko HZMO još
  nije izdao podatke za mesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • ➢ a koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka,
  organizovano stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža lični
  asistent.

2. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (koje imaju 18 i više godina na dan ulaska u projektnu aktivnost) koje ispunjavaju sledeće uslove

 • o koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u
  kojem su svi članovi višečlanog kućanstva pripadnici ciljnih skupina imaju
  utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih
  sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja,
 • o istovremeno ne koriste sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka,
  organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni
  asistent
 • o čiji roditelj i drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja
  njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu brige o njoj.