Vijesti

KAPITALNE DONACIJE ZVO-A

U Zajedničkom veću opština u ponedeljak 4. aprila 2022. godne   potpisani su ugovori o dodeljivanju kapitalnih donacija ZVO-a, obezbeđenih rebalansom budžeta ove institucije. Prijavilo se 13 prihvatljivih korisnika, odnosno Opština i Veća srpske nacionalne manjine sa područja delovanja ZVO-a, a dodeljeno je više od 1,7 miliona kuna, rekao je predsednik Dejan Drakulić i dodao da je već održan sastanak sa predstavnicima Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Hrvatske, na kojoj su predstavnici Opština i Veća upoznati sa time šta su prihvatljivi projekti za ovaj konkurs, te da će se takve edukacije nastaviti. Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov rekla je da su kapitalne donacije Zajedničkog veća opština i Srpskog narodnog veća značajne za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenima srpskom nacionalnom manjinom, kako tamo gde su u većini, tako i na područjima gde ih ima manji broj. Načelnik Opštine Erdut Jugoslav Vesić rekao je da su oni dobili 200 hiljada kuna za uređenje društvenih domova u Dalju i Bijelom Brdu, kao i Opština Borovo koja je ista sredstva dobila za Energetsku obnovu sportske dvorane Dečjeg vrtića Zlatokosa u Borovu, a načelnik Zoran Baćanović je naglasio da pozdravlja svaki projekat usmeren najmlađima. Među prihvatljivim korisnicima financijska sredstva dobilo je i VSNM Opštine Darda, a za što su namenjena ta sredstva objasnio je predsednik veća  Radomir Čvarković.