Sport

KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA 2023

Udruga kondicijskih trenera Hrvatske (UKTH) poziva sve zainteresovane na Međunarodnu konferenciju “Kondicijska priprema sportaša 2023” koja će se održati 24.02.2023. g. s početkom u 9:30 min. na Kineziološkom fakultetu i online.

Konferencija je namenjena: kondicijskim trenerima, sportski trenerima, sportkim lekarima i fizioterapeutima, profesorima kineziologije, studentima Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te ostalim stručnim kadrovima u sportu. Kotizacija iznosi 53 evra a za studente je 26,55 eura. Regiistraciju i plaćanje kotizacije možete izvršiti na www.ukth.hr (internet bankarstvo ili PayPal), na licu mesta ili na žiro račun Udruge kondiciijskih trenera Hrvatske, Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb broj. HR 3424840081 101 490221. SWIFT:RZBHHR2X sa svrhom “Sudjelovanje na Konferenciji 2023”.

Pratite nas: