Vijesti

KONKURS MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

U toku je Konkurs MInistarstva poljoprivrede za finansiranje projekata u 2021. godini prema Programu za finansiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacioanlanih manjina, u kojim pripadnici nacionalnih manjina učestruvju sa najmanje 5% u udelu ukupnog stanovništva opštine ili grada. Cilj programa je finansiranje projekata ruralnog razvoja, pomoći i podsticanja razvoja malih poljoprivrednih proizvođača, smanjivanje nezaposlenosti i uopšte osnaživanje nacionalnih manjina. Obaveštavaju se svi zainteresovani vlasnici i nosioci poljoprivrednih gospodarstava sa područja Vukovarsko-sremske i Osječko _baranjske županije da sve inforamcije o uslovima prijave na Konkurs, kao i neposrednu pomoć u pripremama i pisanju projektnih predloga mogu dobiti u Zajedničkom veću opština Vukovar, E. Kvaternika 1. u Vukovaru ili na broj telefona 032-422-750. svaki radni dan od 08-14 časova.

Krajnji rok za prijavu na Konkurs je 3. juni 2021.godine.