Vijesti

KONKURS „NAJBOLJI SREDNJOŠKOLAC“

Objavljen je Javni poziv za poticanje obrazovanja na području Opštine Kneževi Vinogradi kroz meru „Najbolji srednjoškolac“. Opština će najboljeg srednjoškolca nagraditi s 1.000,00 kn, laptopom i sezonskom ulaznicom za Bazene.

Pravo na potporu – dodelu nagrade ostvaruje najbolji učenik srednjoškolac s područja Opštine Kneževi Vinogradi, s prosekom 5,00 i osvojenim 1, 2 ili 3 mestom na državnom, međužupanijskom ili županijskom takmičenju.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

– Potpuno i čitko ispisan obrazac;

– Fotokopija lične karte za podnositelja;

– Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja i privola – dio obrasca;

– Fotokopija svedodžbe ili potvrde s ostvarenim ocenama na kraju šk.godine 2021./2022.;

– Fotokopijs dokaza o ostvarenom rezultatu na takmičenju

– Fotokopijs IBAN-a podnosioca zahteva.

Prijavitelji svoje zahteve (na propisanom obrascu) uz prilaganje obvezne dokumentacije podnose poštom ili lično svakim radnim danom Jedinstvenom upravnom odjelu Opštine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. 31309 Kneževi Vinogradi.

Konkurs je otvoren do 01.07.2022. godine.Na temelju uredne i potpune prijave Opštinski načelnik, na predlog Poverenstva donosi Odluku o isplati potpore u roku 15 dana.Sve što nije navedeno u tekstu ovog Javnog poziva, primjenjivat će se odredbe Programa poticanja obrazovanja na području Opštine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine.