Vijesti

KONKURS ZA DODELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH POMOĆI STUDENTIMA

Zajedničko veće opština raspisalo je konkurs za dodelu jednokratnih novčanih pomoći studentima za akademsku 2021./2022.godinu koji je objavljen na interenetskoj stranici zvo.hr. Biće dodeljeno 45 jednokratnih novčanih pomoći u pojedinačnom iznosu od 3 hiljade kuna po studentu.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć mogu ostvariti studenti koji su državljani Republike Hrvatske, pripadnici srpske nacionalne manjine, s prebivalištem na području Vukovarsko – sremske ili Osječko – baranjske županije, najmanje tri godine do dana objave konkursa, redovni studenti svih godina fakultetskog studija izuzev studenata koji su u godini raspisivanja konkursa upisali prvu godinu i redovni studenti III godine preddiplomskog stručnog studija pod uslovom da studij traje najmanje 3 godine.

Kriterijumi za bodovanje zahteva su: uspešnost u školovanju, broj učenika ili studenata u zajedničkom domaćinstvu te iznos stipendije ukoliko je korisnik prima iz nekog drugog izvora.

Obrazac za prijavu studenti mogu preuzeti kod sekretara Zajedničkog veća opština u Vukovaru ili na internet stranici ZVO-a. (www.zvo.hr).

Rok za podnošenje prijava na konkurs je zaključno sa 30. novembrom ove godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom studenti mogu podneti neposredno u Zajedničkom veću opština u Vukovaru ili poštom na adresu: ulica Eugena Kvaternika broj 1, 32 000 Vukovar.