Vijesti

KONKURS

Odlukom Upravnog odbora od 19.9.2019. godine Srpsko privredno društvo „Privrednik“ raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija srednjoškolcima i studentima za školsku/akademsku godinu 2019/20. iz Fonda «Vladimir Matijević»

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju srednjoškolci i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete: da su državljani Republike Hrvatske;

da pohađaju srednju školu ili fakultet na teritoriji Republike Hrvatske;

da prosjek ocjena svih predmeta završenog razreda srednje škole (ili osmog razreda osnovne škole) iznosi najmanje 3,5 (uključujući i maturu ako su upisali prvu godinu studija);

da prosjek ocjena svih položenih ispita tokom studija iznosi najmanje 3,0 (ako upisuje više godine studija);

da studenti nemaju više od 25 godina (ne važi za kandidate na doktorskim studijama).

Dokumenti koje treba dostaviti:

prijavni obrazac (preuzmi: studenti – učenici);

molba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom;

uvjerenje o redovitom upisu u srednju školu za učenike odnosno na visoko učilište (s naznakom smjera ili studijske grupe) za studente;

za studente potvrda fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno ovjerena fotokopija indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita (ako je upisao prvu godinu fotokopija svjedodžbe završnog razreda i mature);

za učenike fotokopija svjedodžbe završenog razreda (ako upisuje prvi razred – fotokopija svjedodžbe završnog razreda osnovne škole);

potvrda o prebivalištu roditelja ili skrbnika;

izjava stipendiste da ne prima ni jednu drugu stipendiju (preuzmi);

fotokopija domovnice;

izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva;

uvjerenje fakulteta o statusu redovnog studenta člana zajedničkog domaćinstva;

potvrda poslodavca o prosjeku plaće za posljednjih 6 (šest) mjeseci prije raspisivanja natječaja, za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu;

fotokopija potvrde centra za socijalnu skrb za korisnika stalne novčane pomoći;

fotokopija potvrde Porezne uprave o visini dohotka u godini prije raspisivanja natječaja;

potvrda Zavoda za zapošljavanje (ukoliko je netko od članova domaćinstva nezaposlen);

izjava za djecu i omladinu bez jednog ili oba roditelja, djecu ili omladinu poginulih i nestalih, te za djecu i omladinu samohranih majki i očeva;

izjava stipendiste o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka (preuzmi).

Natječaj je otvoren od 23.9. do 14.10.2019. godine.

Odluku o dodjeli stipendija donijet će Upravni odbor na temelju Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata putem “Privrednikovih” fondova i Kriterija i mjerila za stipendiranje učenika i studenata putem Fonda “Vladimir Matijević” u roku od 30 dana od dana zatvaranja natječaja.

Prijave dostaviti na adresu:

SPD PRIVREDNIK

(za Fond „Vladimir Matijević“)

Preradovićeva 18

10 000 ZAGREB

Predana dokumentacija ostaje u arhivi Srpskog privrednog društva „Privrednik“ i ne vraća se podnosiocima.Sve informacija o natječaju možete dobiti upitom na e-mail ured@privrednik.net ili pozivom na broj 01/ 485-44-78 od 10 do 13 sati svakog radnog dana tokom trajanja natječaja.