Vijesti

MANJINE I MEDIJI

Seminar pod nazivom  “Mediji i nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj” danas 6. jula 2021.g. održan je u Osijeku u organizaciji  Saveta za nacionalne manjine i Vladinog ureda za ljuska prava i prava nacionalin manjina, na kojem su predstavnici manjinskih zajednica izrazili nezadovoljstvo sa malom zastupljenošću njihovih aktivnosti u medijima.  Bila je to i prilika za analizu manjinskih u medijima i razloga zašto je toliko niska razina medijske zastupljenosti njihovih aktivnosti.

– Nažalost, iako su na javnom mediju  dve  nedeljne  emisije namenjene manjinama, zastupljenost na četiri programa Hrvatske televizije svega je 1,4 posto, rekao je predsednik Saveta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer, te dodao da je apsurdno da je u političkom delu zastupljenost i prevelika. Da bi se odredili kriteriji po kojima se određuje zastupljenost Tolnauer je rekao da će o tome stručna grupa sastaviti izveštaj.

Zadovoljni smo otvorenošću medija dostupnim za informacije. Da je takva transparentnost postojala pre dvadesetak godina verojatno bi u Hrvatskoj politička slika bila bolja, rekao je predstavnik mađarske nacionalne manjine i saborski zastupnik Robert Jankovics.

Ravnatelj Vladinog ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Alen Tahiri rekao je da osim nedovoljne zastupljenosti u medijima možda je još veći problem sve učestaliji govor mržnje na društvenim mrežama koje su postale vodeći način komunikacije u društvu. Zbog toga moramo poduzeti sve kako bi educirali manjine, ali i sve ostale vezano uz komunicije  na društvenim mrežama, zaključio je Tahiri.

 

 

Pratite nas: