Vijesti

NA “KAFU” SA GRADONAČELNKOM

Gradonačelnik Grada Belog Manastira poziva građanke i građane Grada Belog Manastira na kafu s gradonačelnikom i javnu tribinu o Proračunu Grada Belog Manastira za 2022.godinu s projekcijom za 2023 i 2024. godinu koja će se održati u četvrtak 28. oktobra 2021, godine u;

-Društvenom domu Branjin Vrh sa početkom u 16:00h

-Društvenom domu Šumarina, za građane naselja Šećerana i Šumarina s počekom u 17;30h

U sredu 3.novembra 2021. godine javna tribina održati će se u većnici zgrade P+8, Imre Nagya 2d u Belom Manastiru na prvom spratu s početkom u 19;00 h.

Na kafi s gradonačelnikom građanke i građani Grada Belog Manastira moći će se uključiti u proces izrade Proračuna Grada Belog Manastira, informisati se o pitanjima, projektima i problemima bitnim za loalnu zajednicu te dati svoja mišljenja i predloge. Na tribini će biti prisutni gradonačelnik, zamenici gradonačelnika, predsednik Gradskog veća, predstavnici gradske uprave i trgovačkih društava u su/vlasništvu Grada, koji će pružati građanima sve potrebne inforamcije, kao i eventualna obrazloženja pojedinih stavaka proračuna te na ovakav način održati postojeću razinu transparentnosti u pripremi i izradi jednog od najvažnijih akata Grada.

Zbog epidemioloških mjera i ograničenosti dozvoljenog broja ljudi broj mjesta će biti ograničen.