Vijesti

NIKOLA OPAČIĆ NOVI/STARI PREDSEDNIK BELOMANASTIRSKIH ANTIFAŠISTA

U prostorijama Etnološkog centra baranjske baštine održana je Izborna skupština Udruženja antifašističkih boraca i antifašista Grada Belog Manastira. Nakon odavanja počasti poginulim i umrlim borcima NOB-e, te umrlim članovima Udruženja, predsednik Nikola Opačić pozdravio  je sve prisutne, i zahvalio im na odazivu, a od 31 člana skupštini je prisustvovalo njih 19. Nakon uobičajenog usvajanja dnevnog reda izvršen je izbor radnog predsedništva, verifikacijske komisije, i kandidacijske komisije. Potom je verifikacijska komisija utvrdila da skupštini prisustvuje dovoljan broj članova te da su sve odluke skupštine punovažne. Članovi Udruženja prihvatili su izvještaj o radu, financijske izvještaje, i predloge programa, a ujedno je prihvaćen i predlog financijskog plana. Nakon razrešenja  dosadašnjih tela pristupilo se predlaganju i izboru novih tela. Za predsednika u novom četverogodišnjem mandatu ponovo je izabran Nikola Opačić, a za članove predsedništva izabrani su Ilonka Brnović, Dragica Krbavac, Nikola Živković i Predrag Stojanović. U Nadzorni odbor izabrani su Kristijan Melmajer, Vladimir Livazović i Jelena Opačić Matijević. Novi/stari predsednik izabran je i za likvidatora te, u ime belomanastirskog i osječkog udruženja antifašista, kandidata za člana Predsedništva SABA Hrvatske. Svi su predlozi jednoglasno prihvaćeni. Izvještaji o radu bili su isrpni, i oslikavali su dinamiku svih aktivnosti udruženja koje su mahom bile komemorativne prirode. Posebno mesto dato je razmatranju planiranih zadataka u nerednom mandatu koji će, kako se moglo zaključiti, biti pun izazova za novo rukovodstvo, a da je tome tako moglo se čuti i u kraćoj raspravi u kojoj je jedan od novoizabranih članova predsedništva postavio pitanje u kom pravcu ide udruženje, i koji je smisao postojanja istog, udruženja koje broji sve manje članova, i koje se ne pomlađuje novim. Jedno od pitanja bilo je i zašto u komemorativnim prilikama nisu prisutni predstavnici verskih institucija, konkretno Srpske pravoslavne crkve, kako je to uobičajeno npr.u Vukovarsko-sremskoj županiji. O tom je predlogu skupština glasala, i sa jednim glasom manje predlog nije imao potrebnu većinu. Izbornoj skupštini Udruženja antifašističkih boraca i antifašista Grada Belog Manastira prisustvovali su i predstavnici Udruženja antifašističkih boraca i antifašista Grada Osijeka između kojih veći dugi niz godina postoji odlična saradnja.

Pratite nas: