Društvo

NOVA PRAVNA SLUŽBA UREDA ZA LJUDSKA PRAVA BELI MANASTIR

Nakon mesec dana Ured za ljudska prava, koji se nalazi na Trgu Slobode 32 u Belom Manastiru, od ponedeljka 29.januara ponovo otvara svoja vrata. U uredu, koji će biti otvoren svakog dana od ponedeljka do petka u terminu od 08.00 do 14.00 sati, stranke će primati nova pravna služba koju čine Jovan Vlaović (na slici) iz Dalja, predsednik Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština iz Vukovara, i Dejan Jeličić iz Belog Manastira. Podsetimo, Ured za zaštitu ljudskih, građanskih i manjinskih prava u svom radu aktivno učestvuje u očuvanju i ostvarivanju ljudskih, građanskih i etničkih prava pripadnika srpske nacionalne zajednice, u skladu sa Ustavnim zakonom o pravu nacionalnih manjina Republike Hrvatske. Posebna pažnja posvećuje se narušenim ljudskim pravima, a posebno iz oblasti imovinskih prava, prava iz radnih odnosa, i stambene problematike. Kroz rad sa strankama vrši se edukacija stanovništva kroz njihovo upoznavanje sa važećim propisima Republike Hrvatske o pravima nacionalnih manjina, i načinu njihovog ostvarivanja kroz razvijanje demokratske kulture i mađusobne tolerancje svih stanovnika sa ovog područja, a u cilju stvaranja uslova za zajednički život i napredak. Pravilnom edukacijom Ured za ljudska prava postiže kod stanovništva izvesnu sigurnost u zaštiti svojih prava kao i poverenje u celokupni pravni poredak Republike Hrvatske. S toga ukoliko smatrate da je neko telo državne uprave, kao i druga tela s javnim ovlastima, povredilo vaša ljudska prava obratite se pravnoj službi Ureda za ljudska prava Beli Manastir.

Kontakt: 031/701-108

Email: pravna.sluzba@zvo.hr

Pratite nas: