Vijesti

OBAVEŠTENJE STUDENTIMA

Osječko-baranjska županija i HŽ Putnički prevoz započeli su 2019. godine saradnju na projektu sufinanciranja troškova javnog prevoza vozom redovitih studenata s prebivalištem na području Osječko-baranjske županije. Na početku provedbe projekta Županija je, uz postojeći popust HŽ Putničkog prevoza, sufinancirala dodatnih 25% iznosa mesečne i pojedinačne karte samo za redovite studente koji imaju i prebivalište i studiraju na području Županije, da bi s vremenom u projekt bili uključeni svi studenti koji imaju prebivalište na području Županije, neovisno o mestu studiranja. Od početka 2021. godine Županija u potpunosti sufinancira trošak prevoza vozom te je isti za redovite studente besplatan.

Provedba ovog projekta značajno je uticala na potrebu osiguranja proračunskih sredstava. Naime, za troškove prevoza redovitih studenata vozom u 2019. godini iz Proračuna Županije utrošeno je 48.369,09 kuna, a na kraju 2021. godine iznosio je čak 1.439.096,60 kuna. Kako bi osigurala dodatna sredstva za provedbu ovog projekta, Županija je morala umanjiti osigurana sredstva na drugim projektima, koji su potom realizovani u smanjenom intenzitetu.

U 2022. godini u Proračunu Županije prvotno je osigurano 800.000,00 kuna te potom još 200.000,00 kuna. Praćenjem mesečne potrošnje osiguranih sredstava, utvrđeno je kako uz rast broja studenata koji koriste ovu uslugu, puno više raste i broj putovanja po pojedinom studentu. Naime, studenti koji su putovali jednom do dva puta mesečno iz mesta studiranje u mesto prebivališta počeli su, zbog mogućnosti besplatnog prevoza, putovati svake sedmice, što se značajno odrazilo i na utrošak osiguranih sredstava, posebice na dužim relacijama. Mesečni su računi počeli prelaziti 200.000,00 kuna, što je značajno veći iznos sredstava u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.

S obzirom na dinamiku potrošnje te skori utrošak planiranih sredstava od  milijun kuna, projekt sufinanciranja prijevoza vozom redovitih studenata s prebivalištem na području Osječko-baranjske županije završava 15. maja 2022. godine. Mesečne karte izdane za maj vrijedit će do kraja meseca. Buduća provedba ovog projekta ovisit će o raspoloživim proračunskim sredstvima Županije, a studenti i nadalje mogu koristiti popust od 50 posto koji odobrava HŽ Putnički prevoz.