Vijesti

ODRŽANA 10.SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA BELOG MANASTIRA

U ponedeljak,  19.septembra 2022. godine u  Društvenom domu u Branjinom Vrhu održana je  10. sednica Gradskog veća Grada Belog Manastira.Baranjski vodovod, Baranjska čistoća, Preduzetnički centar Beli Manastir u likvidaciji, Radio Baranja, Stanouprava podelili  su izveštaje  o radu i financijskom poslovanju za 2021. godinu koje je prihvatilo Gradsko veće, a gradonačelnik Tomislav Rob iskazao je zadovoljstvo njihovim radom.Prihvaćen je i predlog o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu između Grada Belog Manastira i Opštine Grude iz Bosne i Hercegovine: “Sporazum s Opštinom Grude potpisat ćemo za Dan Grada. Imamo partnera i u Bosni i Hercegovini, a ići ćemo u smeru projekata i buduće saradnje”, rekao  je Rob.

Izabrane su i najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednih zemljišta: ,,Većinom su dosadašnji najmoprimci dobili površine koje su do sada obrađivali. Time smo dobili kompletno održavanje poljoprivrednog zemljišta na području Grada”, rekao je gradonačelnik.Izabrane su sudije porotnici Opštinskog suda u Osijeku te su osnovani Etnički odbor i Veće časti.

Isto tako na konferenciji za novinare  gradonačelnik Rob je najavio otvaranje belomanastirske obilaznice