Vijesti

ODVOZ OTPADA ZA PRAZNIKE

Baranjska čistoća Beli Manastir, obaveštava  korisnike usluga iz mesta Bilje i Jagodnjak te delova grada Belog Manastira gdje se redovni odvoz mešanog komunalnog otpada provodi petkom kako odvoz na Božić, 25. decembra, neće biti izvršen. U petak 1. januara 2021., na Novu godinu, odvoz će se provesti prema redovnom rasporedu, a svi korisnici kojima količina proizvedenog otpada do tada premaši volumen posude, isti mogu odložiti i pripremiti za odvoz u vrećama.

Na blapraznik  Sveta tri kralja, u sredu 6. januara 2021., odvoz mešanog komunalnog otpada će se provesti prema redovnom rasporedu.