Vijesti

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA DOBITNIK JE NAGRADE „GLOBALLOCAL“,

Projekt promocije i nagrađivanja najboljih zajednica i institucija za kreiranje dobrog ambijenta za razvoj preduzetništva u Srednjoj i Jugoistočnoj Evropi „GLOBALLOCAL“ ima za cilj javno odati priznanje i široj javnosti skrenuti pažnju na posebno uspešne lokalne i regionalne zajednice te javne institucije koje u izazovima novog, dinamičkog i zahtevnijeg vremena, originalnim rešenjima i kreativnim merama unapređenja ambijenta, značajno doprinose ubrzanijem i održivom razvoju preduzetništva kao temelja razvoja regionalne zajednice i njenih građana.

Prema odluci Međunarodne komisije, Osječko-baranjska županija dobitnik je Nagrade i Priznanja „GLOBALLOCAL“ najboljim regionalnim zajednicama za kreiranje dobrog ambijenta za razvoj poduzetništva u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi.

Dobivanju nagrade prethodio je proces predlaganja kandidata koji je anoniman, a u isti su bila uključena programsko-organizacijska tela Svetskog kongresa poduzetnika i „GLOBALLOCAL“, veliki broj preduzetnika, preduzetničkih potpornih i znanstveno-obrazovnih institucija, nevladinih organizacija, medija i drugih institucija te posebna Međunarodna komisija koja provodi proceduru i donosi konačnu odluku o laureatima. Ukupno 122 predlagača predložilo je 263 kandidata iz sedam zemalja.

Tajništvo Projekta eliminisalo je kandidate koji nisu zadovoljili osnovne propisane preduslove te je zbog velikog broja predloga izvršilo selekciju potencijalnih kandidata. Potom su neovisnoj 17-očlanoj Međunarodnoj komisiji za dodelu nagrada i priznanja dostavljeni predlozi na daljnje razmatranje i odlučivanje.

U postupku razmatranja posebno se vrednovao odnos regionalne zajednice prema preduzetnicima i preduzetništvu i njihova međusobna komunikacija i saradnja, odnos regionalne zajednice prema poslovnim udruženjima i njihova međusobna komunikacija i suradnja, nekonvencionalna/originalna rešenja i odluke u rešavanju konkretnih prepreka koje usporavaju razvoj preduzetništva na području regionalne zajednice, doprinos konkretnim programima i merama, razvoju i afirmaciji preduzetništva mladih na području regionalne zajednice te promocija, poticanje i javno vrednovanje pozitivnih poduzetničkih praksi, kao i ekonomskih politika koje unapređuju ambijent za ubrzaniji i održivi razvoj preduzetništva na području regionalne zajednice. Da bi postao laureat, svaki kandidat morao je dobiti 2/3 glasova članova Komisije. Sukladno epidemiološkoj situaciji, svečanost dodele nagrada i priznanja „GLOBALLOCAL“ bit će održana u Dubrovniku p roleća/leta 2021. godini.

– Ova nagrada još je jedan dokaz kvalitete programa kojima Osječko-baranjska županija potiče malo i srednje preduzetništvo. S više od trideset projekata i aktivnosti među kojima su kreditiranje preduzetnika, informisanje i obrazovne aktivnosti te savetovanje preduzetnika, poticanje pokretanja, razvoja i unapređenja poslovanja, razvoj i primena inovacija i novih proizvoda, poticanje razvoja preduzetničkih zona i inkubatora, poticanje zapošljavanja te u saradnji sa svim institucijama preduzetničke podrške, Županija stvara preduslove za povećanje konkurentnosti gospodarstva i porast zaposlenosti, unapređenje poslovnog okruženja kao i efikasno upravljanje lokalnim i regionalnim razvojem – rekao je  župan Ivan Anušić.

Pratite nas: