Vijesti

OTVOREN JAVNI POZIV

Odlukom o javnim priznanjima Grada Belog Manastira ustanovljena su javna priznanja rada, Zlatna plaketa “Sveti Martin” i Povelja Grada Belog Manastira. Zlatna plaketa Grada Belog Manastira “Sveti Martin” posebno je javno priznanje koje se dodeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima delatnosti gospodarskog i društvenog života Grada.Povelja Grada Belog Manastira je medalju koje se dodeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetan doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada, a dodeljuje se u obliku svečane povelje.Priznanja se mogu dodeliti za zasluge u području gospodarstva, znanosti, odgoja i naobrazbe, zdravstva i socijalne brige, kulture, sporta, tehničke kulture i drugih društvenih djelatnosti i aktivnosti.Poticaj za dodelu ovih priznanja mogu dati svi građani, većnici, preduzeća druge pravne osobe, ustanove i udruge građana.

Poticaj mora sadržavati:

podatke o podnosiocu poticaja,

životopis za fizičku osobu koja se predlaže za javno priznanje, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi i njezinom poslovanju, te obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodelu javnih priznanja s naznakom za koje javno priznanje se predlaže,

odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, kritike pisanja stručnog i drugog tiska, takmičarčski rezultati i dr.).

Pozivaju se svi subjekti koji imaju pravo poticati dodelu priznanja da obrazložene predloge dostave do 4. oktobra 2023. godine na adresu:Grad Beli Manastir, Odbor za dodelu javnih priznanja, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir, s naznakom “Poticaj za dodjelu javnih priznanja Grada Belog Manastira”

Priznanja će se dodeliti povodom Dana Grada i praznika Svetog Martina, 11. novembra 2023 godine.

Pratite nas: