Vijesti

OTVORENA BICIKLISTIČKA STAZA U BILJU

U Bilju je otvorena je juče 22. oktobra 2021. godine biciklističko-pešačka staza. Biljska cesta koja povezuje najjužniju baranjsku opštinu i Osijek. Nakon što je početkom ove godine otvoren kraći dio staze kod Osijeka u duljini nešto većoj od kilometra, to je sada učinjeno s delom staze u općini Bilje u duljini od 4,2 kilometra

Projekt ukupne vrednosti oko 10 milijuna kuna u najvećem delu financiran je iz Evropskog kohezijskog fonda, a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Evropske unije dodatno je za izgradnju staze uplatilo opštini Bilje nešto više od 900 hiljada kuna. Biciklistička staza je od velike važnosti za našu opštinu jer svakodnevno veliki broj ljudi odlazi prema Osijeku i vraća se, no staza će koristiti i u razvoju turizma, jer je cikloturizam sve popularniji, rekao je načelnik opštine Željko Cickaj.

Dogradonačelnik Osijeka Dragan Vulin podsetio je da je dio staze na administrativnom području grada u duljini od 1,8 kilometara otvoren početkom godine, dok je župan Ivan Anušić napomenuo da je potrebno što više koristiti činjenicu da je Hrvatska članica Europske unije, pre svega u povlačenju sredstava iz EU fondova.

Do sada je na području Osječko baranjske županije za izgradnju i uređenje biciklističkih staza iz europskih fondova povučeno 39 miliona kuna, a zajedno s sredstvima ministarstva i lokalnih uprava u tu svrhu uplaćeno je više od 60 miliona  kuna, rekla je Ministrica regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Nataša Tramišak.

Biciklističko – pešačka staza na Biljskoj cesti u duljini od 5,8 kilometara koja je u celosti osvetljena tako će uz jednu od najprometnijih cesta doneti veću sigurnost pešacima i biciklistima, a u konačnici i dodatno ojačati turističku ponudu toga dela Baranje.