Kultura

PLAKETE I POVELJE

Na osnovu čl. 7 Pravilnika o dodeli priznanja Zajedničkog veća opština, Odbor za priznanja

 

OBJAVLJUJE

Javni poziv za podnošenje predloga za priznanja Zajedničkog veća opština

Pozivaju se građani, ( grupa od najmanje 3), pravne osobe, ustanove, članovi Skupštine ZVO-a da podnesu svoje predloge za priznanja ZVO-a:

PLAKETA

Plaketa je javno priznanje koje se dodeljuje za izuzetna ostvarenja postignuta na području ZVO-a, a u korist promocije i sveukupnog jačanja srpske etničke zajednice.

Plaketa se dodeljuje za izuzetna dostignuća:

-nauke, obrazovanja kulture i sporta,

-društvenog razvoja,

-ekonomskog napretka.

Plaketa se može dodeliti za životno delo ii za izuzetan uspeh u određenoj delatnosti u periodu od osnivanja ZVO-a do danas.

Plaketa se može dodeliti pojedincu ili pravnoj osobi, ( ustanovi, organizaciji ) koja živi ili deluje na području ZVO-a, Republike Hrvatske, Republike Srbije i srpske dijaspore

POVELJA

Povelja je javno priznanje Zajedničkog veća opština kao za doprinos očuvanju i razvoju nacionalnog, kulturnog i druhovnog identiteta srpske etničke zajednice na prostoru delovanja Zajedničkog veća opština.

Povelja se dodeljuje za poseban doprinos i razvoj u oblasti:

-ekonomije-privrede

-obrazovanju, kulturi, sportu

-sveukupan društveni razvoj srpske etničke zajednice na prostoru ZVO-a

Povelja se može dodeliti pojedincu, ustanovama i drugim pravnim osobama koje žive i rade na prostoru delovanja ZVO-a, Republike Hrvatske, Republike Srbije i srpske dijaspore

 

PREDLOZI ZA PRIZNANJA ZVO-a TREBA DA SADRŽE:

  • Biografiju kandidata sa detaljnim obrazloženjem zasluga i razloga zbog kojih se predlaže priznanje ZVO-a
  • Podatke o statusu pravne osobe, delovanje te obrazloženje postignutih rezultata zbog kojih se predlaže za priznanja ZVO-a
  • Vrsta priznanja za koja se predlaže pojedinac ili pravna osoba,
  • Dokumentacija koja potvrđuje opravdanasot predloga:objavljeni radovi, analize, kritike, javne ocene struke, takmičarski rezultati i sl.

Priznanja se dodeljuju na svečanosti povodom Dana Zajedničkog veća opština 23. maja 2019 godine.

Predlozi se mogu podneti do 9.aprila 2019.g lično ili poštaniskim putem na adresu:

Zajedničko veće opština, E.Kvaternika 1, Vukovar, obavezno sa naznakom „Za dodelu priznanja

 

 

U Vukovaru, 19.03.2019                               Predsednik Odbora za priznanje

Milica Stojanović, prof.

 

Pratite nas: