Vijesti

POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR

Grad  Beli Manastir i Sindikat obrazovanja, medija i kulture Hrvatske, 31. augusta 2021. godine, potpisali su Kolektivni ugovor za zaposlene u Dečijem vrtiću “Cvrčak” u Belom Manastiru.Kolektivni ugovor odnosi se na razdoblje od četiri godine, a potpisan je nakon više održanih sastanaka između predstavnika Pregovaračkog odbora Grada Belog Manastira i Pregovaračkog odbora Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske.Kolektivnim ugovorom definisano je zasnivanje radnog odnosa, radno vreme, odmori i dopusti, plate, dodaci na plate i naknade, ostala materijalna prava zaposlenih, prestanak ugovora o radu, upozorenje na obaveze iz radnog odnosa, zdravlje i zaštita na radu, zaštita prava i dostojanstva radnika, delovanje i uslovii za rad sindikata, mirno rešavanje sporova te tumačenje ugovora i pravo na štrajk. Novim Kolektivnim ugovorom nastavljena je dobra saradnja između Grada Belog Manastira i Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske, koja je započela pre dve godine kada je sklopljen prvi Kolektivni ugovor. Taj je ugovor bio temelj za uređivanje prava zaposlenika u Dečijem vrtiću “Cvrčak” Beli Manastir i u ovogodišnjim pregovorima. Iako Kolektivni ugovor nije promenjen u delu plata, sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima unapređena su materijalna prava radnika zaposlenih u Dječjem vrtiću “Cvrčak” Beli Manastir i to u delu koji se odnosi na plaćeni dopust, dodatke na platu te prevoz na posao. Također, novim Kolektivnim ugovorom obuhvaćena su i pitanja koja su bila predmet tumačenja prethodnog Kolektivnog ugovora, te je izvršeno usklađenje s trenutnom sistematizacijom u Dječjem vrtiću “Cvrčak” Beli Manastir.