Vijesti

POTPISANI UGOVORI O FINANCIRANJU PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI UDRUGA

Planom financiranja programskih aktivnosti udruga sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije u 2023. godini financirat će se 158 programa/projekata u okviru 10 programskih područja u ukupnom iznosu od 167.237,36 eura. Naime, nakon postupka provedenog sukladno Odluci o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opštee dobro u Osječko-baranjskoj županiji – utvrđeni su programi i projekti koji će se financirati, njihovi nosioci te iznosi odobrenih potpora, a u ponedeljak  (22. maja 2023. godine) potpisani su ugovori kojima se dodeljuju proračunska sredstva za programe i projekte:

-civilnih udruga iz područja brige  o penzionerima i poboljšanje kvalitete života starih osoba 9.291,00 eura, –

vezane uz provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma te za programe i projekte civilnih udruga romske manjine iz područja unapređenja položaja dece pripadnika romske nacionalne manjine 5.309,00 eura,

-civilnih udruga u organizaciji stambenih zajednica za mlade 6.636,00 evra,

-socijalnih samoposluga civilnih udruga 13.272,00 evra,

-civilnih udruga iz područja radne okupacije osoba s intelektualnim teškoćama 3.982,00 eura,

-civilnih udruga – psihosocijalne podrške porodicama dece i deci oboleloj od malignih bolesti 6.636,00 evra,

-civilnih udruga iz područja socijalne brige 26.545,00 evra,

-braniteljskih udruga proizašlih iz rata 53.089,00 evra,

-civilnih udruga iz područja zdravlja i zaštite okoliša 19.908,00 evra te

-iz područja građanskih inicijativa, ljudskih prava i sloboda 23.890,00 evra

Pratite nas: