Vijesti

POZIV NA PRIJAVU VLASNICIMA VIKENDICA

Baranjska čistoća nastavlja pozivnu kampanju kojom se pokušava upozoriti i uputiti na zakonske obveze korištenja javne usluge gospodarenja otpadom.

U ovom trenutku, pozivi na prijavu novog korisnika odvoza otpada upućeni su prvenstveno vlasnicima nekretnina za odmor s područja opštine Draž na čije adrese, koje nisu prijavljene kao korisničko mesto, ovih dana pristižu obaveštenja koja zahtevaju povratnu informaciju u roku od 15 dana od primitka obaveštenja.

Predstavljene slučajeve i ovim putem pozivamo na prijavu jer Zakon o gospodarenju otpadom te Odluka o načinu pružanja javne usluge Opštne Draž, u slučaju neispunjavanja navedenih obveza, predviđaju prekršajne, odnosno ugovorne kazne.

Prema Zakonu o gospodarenju otpadom, vlasnik nekretnine odnosno vlasnik posebnog dela nekretnine i korisnik nekretnine odnosno posebnog dela nekretnine, dužan je podneti Zahtev za prijavu novog korisnika odvoza otpada te koristiti javnu uslugu na području na kojem se nalazi nekretnina.

Korisnici stambenih prostora koji povremeno koriste svoje nekretnine, kao što su vikendice, izjednačeni su po pravima i obvezama s korisnicima koji trajno koriste nekretninu te su dužni biti prijavljeni i podmirivati uslugu gospodarenja otpadom.

Podsećamo, prema spomenutom Zakonu, sakupljanje, prevoz i obrada predmeta i/ili tvari koji se mogu smatrati otpadom nužni su u svrhu zaštite javnog interesa kako bi se primjenom navedenih postupaka gospodarenjem otpadom, između ostalog, izbegla ugroza zdravlja ljudi te izbjegao i otklonio rizik od onečišćenja voda, vazduha, tla ili izbeglo ugrožavanje životinja ili biljaka ili narušavanje njihovih prirodnih životnih uvjeta.

Zahtev za prijavu novog korisnika odvoza otpada moguće je podneti putem mrežne stranice www.baranjskacistoca.hr ili osobno na adresi Ulica Republike 11, Beli Manastir, radnim danom između 7 i 15 sati.Više informacija na tel: 031 701-561 ili e-mail adrese: dragana@baranjskacistoca.hr; sasa@baranjskacistoca.hr.

Pratite nas: