Vijesti

POZIV NA SKLAPANJE ILI IZMENU UGOVORA

Temeljem uvida u registre ministarstava Republike Hrvatske, Baranjska čistoća d.o.o. ustanovila je kako u svojoj bazi korisnika nema izvestan broj adresa na kojima su prijavljene određene delatnosti. Ovim putem obaveštavamo osobe koje predstavljaju navedene slučajeve kako su prema Zakonu o gospodarenju otpadom dužni koristiti javnu uslugu na području na kojem se nalazi nekretnina.Jednako tako, pozivamo i pojedine postojeće korisnike Baranjske čistoće d.o.o., koji obavljaju djlatnost na adresi prijavljenoj kao domaćinstvo, na izmenu trenutnog ugovora. Prema spomenutom Zakonu u članku 76. pojašnjeno je da, ako se na istom obračunskom mestu isti korisnik može razvrstati i u kategoriju domaćinstvo i u kategoriju korisnika koji nije domaćinstvo, korisnik je dužan plaćati samo cenu obvezne minimalne javne usluge obračunatu za kategoriju korisnika koji nije domaćinstvo.Za sklapanje ili izmenu Ugovora o javnoj usluzi sakupljanja komunalnog otpada potrebno je obratiti nam se lično na adresi Ulica Republike 11, Beli Manastir, radnim danom između 07 i 15 sati.Više informacija na tel: 031 700-810 ili e-mail adrese: ana@baranjskacistoca.hr, dragana@baranjskacistoca.hr