Vijesti

PREZENTACIJA PROJEKTA

U prostoru Skupštine ZVO-a danas je održana prezentacija projekta Odbora za obrazovanje ZVO-a, u okviru kojeg je izrađeno 500 plakata azbuke sa štampanim i pisanim ćirilicnim slovima. Prema rečima predsednika ZVO-a Srđana Jeremića, Ministarstvo je sa 12 hiljada kuna pomoglo realizaciju projekta čiji je cilj unapređenje nastave na srpskom jeziku i pismu na području Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Plakati će biti distribuisani u 21 matičnu i 14 područnih škola u nastavi na srpskm jeziku i pismu, koju pohađa približno 1500 učenika i u kojim radi 464 vaspitno-obrazovna radnika.Predsednica Odbora za obrazovanje, prof. Milica Stojanović podsetila je da resorno Ministarstvo izdvaja znatan deo sredstava za programe nacionalnih manjima, dodajući da su danas prezentovani plakati kvalitetni i upečatljivi u ilustrativnom smislu,te bi trebali da budu motivišući za učenike, pogotovo u podsticanju na lepo pisanje.Umesto Škole kaligrafije, koja je iz epidemioloških razloga odgođena, u dogovoru sa Ministarstvom nauke i obrazovanja, ZVO-a je realizovalo dva nova projekta, danas predstavljeni projekat štampanja ćiriličnih plakata, te u februaru odrađen zimski seminar za profesore srpskog jezika i razredne nastave u Beogradu.