Vijesti

PRIPADNICI MANJINSKIH ZAJEDNICA KONZUMIRAJU SVOJA PRAVA

Najavu gradonačelnika Vukovara Ivana Penave o spajanju odvojenih vrtića i škola za Srbe i Hrvate, podržanu od novog predsednika Gradskog veća Željka Saboa, predstavnici srpske nacionalne manjine u Vukovaru – odbijaju, piše tportal. ‘Neki ljudi očigledno još uvek nisu shvatili da pripadnici manjinskih zajednica konzumiraju prava koja im pripadaju prema zakonu usvojenom u Saboru od većine, ali i prema Ustavnom zakonu za koji je glasala dvotrećinska većina’, rekao je za tportal vukovarski zamenik gradonačelnika iz reda srpske manjine i predsednik gradskog SDSS-a Srđan Kolar. ‘Dakle pravo na školovanje na manjinskom jeziku i pismu crpimo isključivo iz hrvatskih zakona pa sve ovakve inicijative imaju jasan put koji bi morale proći. Ako Republika Hrvatska odluči da Srbima nisu potrebne takve škole ili da će im to pravo u određenom obliku uskratiti, to je stvar njene odluke – a ne lokalne vlasti ili pripadnika nacionalnih manjina’, dodao je Kolar. On smatra da bi bilo ‘žalosno’ ako bi uspela Penavina inicijativa, a upozorava na to da bi se u tom slučaju postavilo pitanje i šta će biti sa školama za talijansku, mađarsku ili češku nacionalnu manjinu. Kolar je naglasio da inicijativu Ivana Penave ne podržava ‘ni kao deo političke opcije SDSS, ni kao pripadnik srpske nacionalne manjine’, te da on lično ‘ne vidi razdvojene škole’. ‘Ne radi se o posebnim ustanovama, posebnim razrednim odeljenjima i posebnim prostorima, nego o školama u kojima se nastava u jednoj smeni odvija na jednom, a u drugoj na drugom jeziku. Vukovarski model ni po čemu se ne razlikuje od onoga u ostatku Hrvatske: udžbenici ne dolaze iz Srbije, nego su odobreni od Ministarstva obrazovanja, vezani su uz jednaku programsku osnovu osim onih za nacionalnu grupu predmeta’, pojasnio je Kolar.